معاون عمرانی شهردار تهران گفت: گفتگوهایی برای پذیرفتن معاونت شهرسازی انجام شده و من هم شروطی گذاشته‌ام.

پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه گفتگوهایی با من انجام شده است تا با ترک معاونت عمرانی شهرداری تهران، در معاونت معماری و شهرسازی خدمت کنم، اظهار کرد: شروطی را برای این کار مطرح کرده‌ام که اگر این شروط پذیرفته شوند، من هم آماده انجام خدمت در معاونت معماری و شهرسازی هستم.

وی تصریح کرد: فعالیت در حوزه معماری و شهرسازی کاری دشوار و تخصصی است که من هم به همین منظور شرایطی را تعیین کرده‌ام.

سرنوشت معاوت عمرانی و سازمان نوسازی

 شنیده‌ها حاکی از آن است، افشانی شهردار تهران تصمیم گرفته که ایرج معزی را در معاونت عمرانی جایگزین حناچی کند و همچنین کاوه علی اکبری را به عنوان رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران منصوب کند.

گفتنی است، معزی پیش از این معاون عمرانی استان زنجان و علی اکبری هم رئیس پیشین سازمان نوسازی بوده است.