به گزارش پارس نیوز، 

عکس یادگاری دلواپسان با ترامپ!

6060