به گزارش پارس نیوز، 

سید جواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر روز گذشته این فراکسیون، گفت: اعضای فراکسیون درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت‌رئیسه و معرفی کاندیدا‌ها هنوز تصمیم نهایی و قطعی خود را اتخاذ نکردند.

 

وی با بیان اینکه در این جلسه اعضای فراکسیون دیدگاه‌های مختلفی درباره ورود به انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم داشتند، افزود: اکثریت اعضای فراکسیون معتقد بودند که باید به صورت مستقل در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس حضور داشته باشیم و برای همه مسئولیت‌های هیئت‌رئیسه کاندیدا‌ی مستقل معرفی کنیم.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: برخی از اعضا معتقد بودند که تنها برای برخی از سمت‌های هیئت رئیسه کاندیدا معرفی کنیم و تعدادی از اعضای فراکسیون نیز عنوان می‌کردند که لیست مشترک ارائه دهیم و با 2 فراکسیون دیگر(مستقلان ولایی و امید) ائتلاف کنیم.

ابطحی با بیان اینکه هیچ کدام از این تصمیمات هنوز در فراکسیون نهایی نشده است، اظهار داشت: قرار است در جلسات بعدی فراکسیون نحوه ورود فراکسیون نمایندگان ولایی به انتخابات هیئت رئیسه مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.