به گزارش پارس نیوز، 

خالد قدومی نماینده حماس در تهران در مورد موضوع انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، اظهار داشت: اقدام اخیر آمریکا در انتقال سفارت به قدس شریف و مهم تر و خطرناک تر از آن، موضوع به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را مردم فلسطین قطعا نمی پذیرند و آن را رد خواهند کرد.

وی گفت: مساله دوم اقدام خیره سرانه آمریکا در انتقال سفارتش است که خارج از عرف دیپمایتک به حساب می آید؛ چرا که شهر قدس منطقه ای بین المللی است و نکته دیگر اینکه اقدام آمریکا برای جهانیان این مساله را روشن کرد که آمریکایی ها به واقع جانب رژیم صهیونیستی را گرفته اند و از این رژیم غاصب اشغالگر حمایت می کنند.

قدومی در پایان خاطرنشان کرد: مساله پایانی اینکه پس از گذشت ۷۰ سال از اقدام رژیم صهیونیستی در اشغال فلسطین، ما فلسطینیان با صدای واضح این موضع را بیان می کنیم که تصمیم آمریکا در خصوص انتقال سفارت خود به قدس شریف برای ما هرگز قابل اعتنا نیست و به جهانیان اعلام می کنیم که ما به دنبال احقاق حقوق خودمان هستیم و راه مقاومت را کماکان ادامه خواهیم داد.