به گزارش پارس نیوز، 

امیر سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم موسوی روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) اظهار داشت: خدا را شکر که آمریکا از برجام خارج شد این طبیعت نظام سلطه است و بر اساس قرآن آنها تا آخر به دنبال دوری ما از اصول هستند اما هرگز موفق نمی شوند.
وی با تاکید بر اینکه ما ملت بسیار بزرگی هستیم و اتفاق دیشب این درس را به ما داد و افزود: سعودی ها برای جلب رضایت آمریکایی ها خودشان را به آنها می چسبانند که البته عبرتی برای جهانیان هستند.
3063