به گزارش پارس نیوز، 

مهرداد لاهوتی در خصوص جلسه کمیسیون برنامه برای بررسی عملکرد بودجه سال 96 گفت: در قانون بودجه سال 96 در آمد دولت را 346 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که 320 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، دولت تاکید دارد که در لایحه بودجه سال گذشته درآمد را 320 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند که همین عدد محقق شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: با این حساب 26 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 96 محقق نشده است.

وی ادامه داد: عملکرد دولت در زمینه درآمدهای غیر نفتی و مالیاتی حدود 167 هزار میلیاد تومان بود که در مقایسه با لایحه 5 درصد افزایش و نسبت به قانون مصوب مجلس ۳.۸ درصد کاهش یافته است، درآمد مالیاتی و گمرکی 115 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه 2 واحد درصد افزایش و نسبت به قانون 7 دهم واحد کاهش داشته است.

این نماینده مجلس گفت: در مقایسه درآمد مالیاتی سال 95 با سال 96 باید گفت که رشد 14 درصدی اتفاق افتاده است، همچنین در زمینه واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال گذشته 92 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که در مقایسه با لایحه ۷۹.۴ و نسبت به قانون ۷۷.۴ تحقق یافته است.

لاهوتی با مقایسه عملکرد بودجه سال 96 و 95 در زمینه درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای عنوان کرد: در این زمینه رشد 24 درصدی حاصل شده است. در خصوص هزینه های جاری سال 96 باید گفت که 243 هزارمیلیارد تومان تحقق یافته است که در لایحه این شاخص 236 هزار میلیارد تومان و در قانون 253 هزار میلیارد تومان دیده شده بود که عملکرد دولت نسبت به لایحه 3 درصد افزایش و نسبت به بودجه 4 درصد کاهش داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینه های عمرانی توضیح داد: در سال 96 در بخش هزینه های عمرانی 42 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که عملکرد دولت در مقایسه با لایحه دولت ۳۲.۸ درصد و نسبت به قانون ۴۰.۹ درصد عملکرد کمتر داشته است.

وی گفت: بنابراین عملکرد دولت در بخش هزینه عمرانی در سال 96 نسبت به سال گذشته، 10 درصد رشد داشته است.