به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از سایت النشرة، عمار حکیم، رئیس جریان ملی حکمت عراق در بیانیه‌ای اظهار کرد، مرحله آتی شامل تعیین الزاماتی خاص برای نخست‌وزیر بعدی از جمله پایبندی به برنامه‌های خدماتی مشخصی در طول دوره زمانی تعیین شده خواهد بود.

حکیم گفت: در مرحله آتی عملکرد نخست‌وزیر مورد ارزیابی‌های سالانه قرار خواهد گرفت؛ نه این که تنها یک دوره چهار ساله مداوم باشد.

رئیس جریان ملی حکمت عراق با اشاره به پایان مرحله صف‌بندی‌های سیاسی و حمایت از روند سیاسی، اظهار داشت: مرحله آتی مرحله تقویت اطمینان میان ساختار سیاسی و مردم از طریق تشکیل یک دولت خدمتگزار و به دور از شعارها و زبان تهدید و توطئه است.

وی از نخست‌وزیر آتی خواست چگونگی تحقق درباره ارتقای سطح خدماتی، ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از کشاورزی، صنعت و سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از بخش خصوصی و ارتقای سطح بهداشت و آموزش و پرورش را توضیح دهد.

حکیم در ادامه تأکید کرد، این موضوعات به فردی موفق نیاز دارد که بحران‌ها را با ایجاد بحران‌هایی دیگر حل نکند.

به گزارش ایسنا، پارلمان عراق روز دوشنبه به برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ دوازدهم مه رأی داد.