پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- تبیین؛ ۱. همراه با محکومیت نهائی و زندانی شدن بقائی؛ جماعت بهاری ها شروع به حمله و توهین به سردار سرافراز و جان برکف اسلام حاج قاسم سلیمانی کرده اند. عده ای نیز نامه بقائی را بهانه ای برای تسویه حساب و انتقام گیری از او کرده اند.

سردار سلیمانی فرمانده کم نظیری است که با سالها مجاهدت شبانه روزی خود و جانفشانی مدافعان حرم و رزمندگان محور مقاومت موفق شد جرثومه داعش؛ یعنی بزرگترین خطر امروزی علیه جهان اسلام، شیعه و سنی و حتی بشریت را نابود کند. این تنها گوشه ای از خدمات (به تعبیر رهبری معظم) این مجاهد فی سبیل الله است. عزت و افتخار و شجاعت سردار سلیمانی در محکومیت یا عدم محکومیت امثال بقائی!! نهفته نیست

۲. از دیگر سو، مشائی که در سالهای مسئولیت خود؛ بارها با انگلیسی ها ملاقات کرده، امروز با چهره ضدانگلیسی و با متهم کردن قوای سه گانه نظام به انگلیسی بودن، حکم صادره علیه بقائی را نیز دستور!!!! انگلیس پنداشته و نمایش آتش زدن حکم دادگاه ایران را در مقابل سفارت انگلیس اجرا می کند. نمایش مشمئز کننده و سخیفی که منهای ابعاد حقوقی آن، توسط نفر اصلی ملاقات کننده با انگلیسی ها به اجرا در می آید.

انگلیس، خبیث است و تفاوتی نمی کند که این خباثت در دولت گذشته باشد و یا در دولت فعلی. بی مناسبت نیست مشائی از ملاقات خود با جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس نیز بگوید.‌