وزارت خارجه انگلیس امروز اعلام کرد، راب ماکر به عنوان سفیر جدید انگلیس در تهران منصوب شده است.

در بیانیه انگلستان به دلیل کنار گذاشتن هاپتون اشاره‌ای نشده و فقط عنوان شده است که وی در سمت دیگری در وزارت خارجه انگلستان مشغول می‌شود. وی سپتامبر ۲۰۱۶ به عنوان سفیر در ایران منصوب شد.