پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حساب های دانشجویان ایرانی در چین مسدود شد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، مقامات چینی با اشاره به موضوع تحریم و نگرانی از مجازات کاخ سفید، حساب دانشجویان ایرانی در این کشور را مسدود کرده اند.

هم اکنون انتقال پول برای این گروه از دانشجویان ایرانی خارج کشور با مشکلات بسیاری روبه رو است.

از سوی دیگر براساس قانون چین دانشجویان تا زمان تحصیل اجازه فعالیت در هیچ شغلی را ندارند این قانون نیز سبب وخیم  شدن اوضاع مالی و معیشتی دانشجویان ایرانی شده است.