به گزارش پارس به نقل از افکار نیوز، طاهایی با اشاره به آینده کاری رئیس دولت پس از ۸ سال ریاست جمهوری گفت: احمدی نژاد پس از پایان دولت در ۱۲ مرداد امسال در دانشگاه علم و صنعت در رشته ترافیک و عمران مشغول تدریس خواهد شد.

گفتنی است استاندار مازندران پیش از این محل برگزاری جشن سپاس را در یکی از ورزشگاه های شهرستان ساری اعلام کرده بود که با احتمال عدم استقبال گسترده از این دور از سفر دولت که به زعم بسیاری از صاحبنظران شائبه انتخاباتی بودن آن ملموس است مکان آن به یکی از میادین کوچک شهرستان ساری انتقال داده شد.