امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین پیگیری‌ها از پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در موضوع تحقیق و تفحص بنیاد شهید مد نظر نیست و تنها در حال بررسی فساد و تبانی در بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر هستیم. 

وی با بیان این که در 4 سال گذشته پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید کامل شده است، ادامه داد: گزارش کاملی از این فساد و تبانی در این دو موسسه ذکر شده به رئیس قوه قضائیه نیز ارائه شده است. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: دادستانی تهران نیز به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی پرونده است. 

خجسته با بیان این که تعدادی از متخلفان در پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دستگیر شده‌اند، گفت: تعدادی نیز در شرف بازداشت از سوی مقامات قضایی هستند.

نماینده مردم همدان  در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از اطرافیان مدیران دولتی در بحث تخلفات در دو موسسه ذکر شده دخیل بوده‌اند که به مدیران تذکراتی داده شده است.