پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حسین قاسمی- ۱- در برخی  از اتفاقات و توطئه های  مهم  دهه 60، شاهد حضور ونقش افرینی فردی به نام منوچهرقربانیفر هستیم.

نکته قابل تامل ان است که  درانتهای تمام این اتفاقات، یک دست غیب ونامرئی گویا او را از هر آسیبی نجات می دهد و برای رویدادهای اتی حفظ واماده می کند و علیرغم حضور جدی وموثردربرخی توطئه چینی ها، ازمصونیت برخوردار است.

چه شبکه ای برای قربانیفر مصونیت ایجاد کرده؟ راز این مصونیت و عبور بدون اسیب ازتمام گردنه ها را چگونه باید دید؟ قربانیفر کیست و پشتش به چه کسی گرم است؟

 ۲- منوچهرقربانیفرازعناصروسرشاخه های اصلی حمله امریکاییها به طبس دراردیبهشت ۱۳۵۹و کودتای نوژه در تیرماه ۱۳۵۹می باشد.

دوماه بعدازکودتا ودراستانه حمله صدام نیز بانام مستعارمنوچهرسوزنی مسولیت فراری دادن برخی عناصرضدانقلاب را برعهده می گیرد. ولی علیرغم این هرگز مجازات نمی شود و به اصطلاح فرار می کند.

چرا علیرغم دستگیری قربانیفردراستانه ورود به ایران درفرودگاه دراستانه کودتای نقاب، به دلیل سوابق قبل از انقلابش و فعالیتش در حمله امریکا به طبس،بعد ازشکست کودتا فراری داده می شود.

 قربانیفربعدازشکست عملیات طبس چگونه ازایران گریخت؟ چگونه چندهفته بعد به عنوان یکی ازسه سرشاخه اصلی کودتای نوژه عهده دار تهیه سلاحها وموادمنفجره وپول کودتاشد؟چگونه پس ازشکست کودتا مجددا ازکشورخارج شد؟ چگونه چنین عنصری به اعضای دفتر نخست وزیر و ...وصل شد وبه تهران امد؟ چرا فردی با این مشخصات وارتباط با رژیم صهیونیستی و...، درقصه مک فارلین دلال وواسطه می شود؟

2

۳-درداستان کودتای نقاب(مشهوربه نوژه) ومک فارلین که یکی ازبازیگران اصلی، منوچهرقربانیفربوده، یکی از اهداف و مطالبی که مورد توجه انهابوده، حذف فیزیکی امام بوده است.

یکی از اهداف عملیاتی کودتای نوژه ،بمباران بیت امام خمینی ره درجماران بود.

به گفته همه افراد دستگیر شده، از جمله تیمسار محققی، بیت امام نخستین و مهم ترین هدفی بود که باید بلافاصله بمباران می شد:

"نقاطی که در طرح بود قبل از هر عملیات دیگر منزل امام و بعد زدن باندهای مهرآباد و عبور سوپر سونیک یعنی شکستن دیوار صوتی بر روی تهران و حفظ برتری هوایی از این جهت که پایگاه های دیگر نتوانند بر ضد ما وارد عمل شوند."

درماجرای مک فارلین نیز شاهد طرح بحث حذف فیزیکی حضرت امام ره هستیم .مک فارلین در فصل دوم کتاب خاطرات خود، در صفحه های 17 و 21 ماجرای طرح پیشنهاد قتل وترورامام ره را باز می گوید:

'' داوید کیمخی، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در 3 ﮊوئیه 1985، وارد دفتر مک فارلین در کاخ سفید می شود و او از وجود مخالفان خمینی در درون رﮊیم او سخن می گوید. و می گوید اینان رﮊیم را تغییر دهند. این کار با خشونت همراه است. و می پرسد: چه می گوئی در باره مرگ خمینی؟ مک فارلین به او می نگرد و می پرسد: بخا طر پیری و یا علت طبیعی دیگری؟ و کمیخی می گوید: ما می توانیم، به این یا آن وسیله، به مرگ او شتاب ببخشیم. اما چه کسانی می باید خمینی را بکشد.''

( Special Trust. Robert C. McFarlane.New York. Cadell and Davis.1994 )

نقش شبکه داخلی حامی قربانیفردرطرح ریزی حذف فیزیکی حضرت امام ره، نکته بسیارمهمی است که بایددرزمانی مناسب به ان پرداخت.

1

۴-بنا به روایت یکی از منابع مطلع،''قربانیفر قبل از انقلاب یک شرکت کشتیرانی داشت که نفت خط لوله ایلیات- اشکلون را او می‌برد به اسراییل و مورد اعتماد ساواک و دربار و وزارت بازرگانی بود.''

محسن کنگرلو نیزدرگفتگوباروزنامه جمهوری اسلامی ازارتباط قربانیفربا ''مقامات اسراییلی ''خبرداده است:

[روزنامه جمهوری اسلامی]: قبل از انقلاب قربانی‌فر چه کاره بود؟

[کنگرلو]: یک شرکت حمل و نقل بود، مدیرعامل حمل و نقل استارلاین بود. چندین کشتی داشتند. صاحبان این شرکت مقامات آمریکایی و اسرائیلی بودند.

[روزنامه جمهوری اسلامی]:می‌گفتند قربانی‌فر، مامور ساواک بود؟

[کنگرلو] :این موضوع غلط است. حد قربانی‌فر بالاتر از این بود که مامور حقوق‌بگیر ساواک باشد. قطعا وزارت اطلاعات پرونده‌ای از قربانی‌فر در اختیار دارد. ممکن است با ساواک رابطه داشته باشد. چون گفتم مدیرعامل یک شرکت بسیار عظیم حمل و نقل بین‌المللی بوده، اما مامور حقوق‌بگیر و این حرفها نبوده. رده بالایی داشت.''

قربانیفربه کجاوصل بوده که  به قول اقای کنگرلو بالاتراز تشکیلات ساواک بوده ؟پاسخ ان راباید در ارتباط وشراکت او با ''مقامات اسراییلی'' جست .

دراین زمینه نیزسوالات جدی وجود دارد:

شبکه مرتبط وحامی قربانیفردرداخل چه کسانی بوده اند؟این شبکه علیرغم اطلاع از روابط قربانیفربا سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و...،همواره سپری درمقابل ضربات احتمالی وارده به اوبوده است.ایااین شبکه هم به اسراییلی ها متصل بوده است؟ایا اینها بخشی ازشبکه زیتون بوده اند؟

۵-داستان قربانیفرقدمتی به اندازه عمرانقلاب دارد، رازگشایی ازاین داستان دربازشدن گره های دیگری چون قصه محمدباقرعالیخانی، شبکه زیتون و عملکرد کنونی این شبکه موثر باشد.