به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری مهر، یورونیوز در گزارشی نوشت: نگرانی های زیادی درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات اتحادیه اروپا وجود دارد و هم اکنون این سوال مطرح است که اروپا چگونه آینده خود را بدون مشارکت مردم می سازد؟ مشروعیت سیاسی در انتخابات اروپا چالشی است که مقامات سراسر این قاره با آن دست و پنجه نرم می کنند. در انتخابات سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا تنها ۴۳ درصد از واجدین شرایط رای دادند، این درحالیست که این رقم در ۳۰ سال گذشته ۶۲ درصد بود.

اسلواکی که از سال ۲۰۰۴ تاکنون به عضویت این اتحادیه درآمده، امیدوار است که شاهد مشارکت بالای مردم در انتخابات سال ۲۰۱۴ اروپا باشد زیرا بدترین آمار مشارکت مردمی در دو رای گیری پارلمان اروپا برای این کشور به ثبت رسیده است و از هر ۵ نفر تنها یک نفر در رای گیری شرکت کرده اند.

در همین حال خبرنگار یورونیوز به گفتگو با اعضای خانواده ای در براتیسلاوا پرداخت که هرگز در انتخابات اروپا شرکت نکرده است. " ویرا پسووتوا" می گوید: هرگز در انتخابات پارلمانی اروپا شرکت نکردم زیرا اطلاعات بسیار ناچیزی را درباره آن در مرحله اول دارم و این انتخابات پاسخگوی مشکلات من نیست.

وی که اوضاع اتحادیه اروپا را هم اکنون متفاوت تر از سالهای گذشته می داند، افزود: فکر نمی کنم که مردم درباره آنچه که اعضای پارلمان واقعا انجام می دهند و می توانند انجام دهند، اطلاعاتی داشته باشند.

به گزارش مهر، بحران مالی چندین کشور مهم اقتصادی قاره اروپا در سالهای اخیر باعث شده تا دیگر اعضای این قاره نیز به چنین مشکلاتی دچار شوند و دولتمردان برای مقابله با بحران مالی به اجرای طرح های ریاضت اقتصادی متوسل شدند که همین امر نارضایتی مردم را به همراه داشته و چشم انداز مثبتی درباره آینده یورو و این واحد پول اروپایی وجود ندارد.