به گزارش پارس، فارس به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، « روپیه باندا» رئیس جمهوری سابق زامبیا به اتهام سوءاستفاده از قدرت در رابطه با قرارداد نفتی با نیجریه دستگیر شد.