• لینک کوتاه
 • کد خبر: 32181

  نشست کارشناسی ایران و ۱+۵ با ارائه توضیحاتی بیشتر درباره پیشنهاد ۱+۵ به ایران پایان یافت.

  به گزارش پارس به نقل از (ایسنا) ، مذاکرات هیات های کارشناسی و فنی ایران و ۱+۵ روز دوشنبه ۲۸ اسفند آغاز شد و تا نیمه های شب روز سه شنبه ادامه داشت.

  این گفت وگوها با هدف بررسی بیشتر دیدگاه های دو طرف به ویژه بررسی پیشنهاد ۱+۵ به ایران که در آلماتی یک ارائه شد، برگزار شد.

  طرف ۱+۵ به سرپرستی کلمنت، کارشناس ارشد هسته یی توضیحات بیشتری را درباره آن چه در آلماتی یک به ایران ارائه شده است را مطرح کردند.

  همچنین طرف ایرانی دیدگاه های خود را به طور متقابل ارائه داد.

  طرف ۱+۵ و ایران بحث های ریزتر از ابعاد فنی مورد بحث را ارائه کردند.

  براساس توافق دو طرف هیات های کارشناسی نتایج به دست آمده در نشست روز دوشنبه را به پایتخت های خود برده و در نهایت به روسای دو طرف ایران و ۱+۵ ارائه می شود.

  شایان ذکر است در نشست کارشناسی روز دوشنبه میان ایران و ۱+۵ طرف ۱+۵ صرفا به ارائه توضیحات بیشتر آنچه در آلماتی یک اشاره کرد پرداخته و نه آنکه وارد جزییات بیشتری از بحث شود.

  به گزارش ایسنا ایران و ۱+۵،۱۶ و ۱۷ فروردین مجددا در آلماتی با یکدیگر گفت وگو می کنند.

  ایران پایتخت کارشناسی روز بررسی مذاکرات طرف دیدگاه استانبول آلماتی
  از سراسر وب
  پیشنهاد از

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها