به گزارش پارس به نقل از فارس، حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه صبح امروز یکشنبه در نشست مشترک سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با استانداران در محل وزارت کشور، طی سخنانی گفت: رفع تنش با همسایگان شاخص دیپلماسی موفق است و این موضوع با همکاری منطقه‌ای و اقتصادی در ارتباط است.

وی با بیان اینکه وزارت خارجه دارای ٢٨ نمایندگی در داخل کشور است، افزود: ٢٢ نمایندگی در استانها و ٦ نمایندگی در مناطق آزاد است.

قشقاوی عنوان کرد: باید پتانسیل‌های استانها را معرفی کرده و در حوزه جذب سرمایه گذار و گردشگر اقدام کنیم.

معاون وزیر خارجه یادآور شد: مشکل اصلی این است که قدرت استانداران واقعی نیست و علیرغم اینکه رئیس شورای برنامه ریزی و نماینده عالی دولت در استانها هستند، اما به عنوان مثال در هر منطقه هر ارگانی عنوان می‌کند که وظیفه ذاتی خود را دارد و باید یک نفر در هر استان حرف اول و آخر را بزند تا سرمایه گذران تکلیف خود را بدانند.

قشقاوی بوروکراسی را دشمن سرمایه گذاری و عدم جذب توریست برشمرد و گفت: تا پایان برنامه ششم باید ۲۵ میلیون توریست داشته باشیم که این رقم در سال جاری ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و اگر بتوانیم فاصله بوروکراسی را کم کنیم، می‌توانیم این امر را محقق سازیم.

معاون وزیر خارجه افزود: سفرا باید تجارب دیگر کشورها را به داخل منتقل کنند.