به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، در این یادداشت آمده است:

نفوذ ابعاد گسترده ای دارد. اینطور نیست که نفوذ منحصر در سیاست باشد. استکبار از هر فرصت و بستر آماده ای برای نفوذ به کشور استفاده می کند. اما مهمترین هدف نفوذ برای استکبار ، تغییرات فرهنگی و هویتی در رفتار فردی و اجتماعی است.

البته فرصت نفوذ نیازمند بستر مهیا در حوزه سیاسی است و در شرایطی نیز این اتفاق به بهانه های اقتصادی صورت می گیرد.

از این جهت رهبرانقلاب مساله نفوذ پس از برجام را بسیار جدی دانستند. اما باید مراقبت کرد نگرانی رهبری متوقف به تصمیمات شعاری و اقدامات سطحی در حوزه سیاست نشود.

طی یکی دو شب گذشته اخباری مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران به اتهام نفوذ منتشر شده است.

از جزئیات این دستگیری ها اطلاعی ندارم. حتما متولیان امر دلائل قانع کننده ای به مردم ارائه خواهند کرد. اما حسب سابقه ای که پیشتر هم وجود داشته است نگرانم دغدغه مبنایی و عمیق رهبرانقلاب به اقدامات امنیتی و انتظامی خلاصه شود.

از سوی دیگر این سوال ایجاد می شود که تا پیش از طرح نفوذ از سوی رهبری چرا این اقدام صورت نگرفته است؟ تهدید نفوذ که مساله امروز و دیروز ما نبوده است.

بنابراین انتظار می رود این دست اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد که اصل دغدغه رهبری تحت الشعاع قرار نگیرد.