پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيد محمد اسلامي- درست است که مسئله يمن با نشست ژنو حل نمي شود. درست است که مسئله يمن سياسي نيست که با راه حل سياسي حل بشود. درست است که بحران يمن حاصل تنازع قدرت در منطقه و ناشي از اراده سعودي ها براي ايجاد جنگ نيابتي در اين کشور است. اما نشست ژنو مانند يک مرحله مقدماتي است که بايد دير يا زود طي شود. 

يک وزن کشي سياسي و يک تلاش دير بازده که بودن اش بهتر از نبودن اش است. البته ما مي دانيم که اين نشست جاي برخي گام هاي جدي ديگر را نمي گيرد. 

به عنوان مثال اين که شوراي امنيت سازمان ملل بايد هرگونه عمليات نظامي در اين کشور را ممنوع کند. 

اين که پرونده حمله به يمن در ديوان لاهه بررسي شود. 

بله، فعلا کسي از محاکمه فرماندهان نظامي سعودي به جرم جنايت جنگي در يمن سخن نمي گويد. اين ها موضوعاتي است که پس از پايان درگيري هاي نظامي و استقرار يک حکومت مردمي بايد به آن ها پرداخت. اما براي رسيدن به همه اين ها، بايد نشست هايي مانند نشست ژنو برگزار شود و ديپلماسي سهم اش را در بازگرداندن صلح به اين کشور ادا کند. 

هرچند همه ما مي دانيم که مسئله يمن توازن قواست!