به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بر اساس ماده ۳ طرح استانی شدن انتخابات علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۸ و اصلاحیه بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده و یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده و یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

بر اساس تبصره این ماده تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب دی ۱۳۸۲ باید با رعایت شروط این ماده انجام گیرد.

این ماده از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۶ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.