به گزارش پارس به نقل از مهر ،  المیادین، نوشت : محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر و شماری از رهبران اخوان المسلمین از سوی دادگاه جنایی قاهره به اتهام جاسوسی و حمله به زندان النطرون به حبس ابد محکوم شدند.

خیرت الشاطر، محمد البلتاجی و محمد عبدالعاطی رهبران اخوان المسلمین نیز به همین اتهام (جاسوسی و حمله به زندان النطرون) به اعدام محکوم شدند.

بر اساس این رأی محمد بدیع نیز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.