در حالي كه بر اساس مصوبه سال 74 كابينه وقت، مقرر شده بود متقاضيان صدور پروانه بهره ‌برداري باشگاه و احداث ورزشگاه در شهرهاي بزرگ مانند تهران و مشهد بايد 400 هزار ريال و در ساير شهرها 200 هزار ريال بپردازند، بر اساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت كه به پيشنهاد شماره ۱۱۳۶ /۱۰۰ وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، ارقام مذكور به ترتيب به 4 ميليون و 2 ميليون ريال افزايش پيدا خواهد كرد.