به گزارش پارس به نقل از ایرنا، وزیر خارجه انگلیس روز چهارشنبه در لوزان سوییس اظهار داشت که هنوز مسائل کلیدی در مذاکرات هسته ای ایران وجود دارد که باید حل شود اما با نظر هیات ایرانی و روسی موافق است که یک چارچوب گسترده از تفاهم وجود دارد.

وی افزود: ما شب گذشته تصمیم گرفتیم که [به مذاکرات] تنفس بدهیم چون بعضی از کارکنان از شب گذشته مشغول کار بودند و ما می خواستیم همچنان که آخرین موضوعات باقیمانده را حل می کنیم، همه در فضای با نشاط تری کار کنند.

هاموند با اشاره به از سر گرفته شدن مذاکرات گفت: من خوش بین هستم که ما امروز بتوانیم پیشرفت های خوبی را داشته باشیم.

وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: من فکر می کنم که ما از یک چارچوب گسترده تفاهم برخوردار هستیم، و همچنان مسائل کلیدی وجود دارد که باید حل و فصل شوند.

وی افزود: بعضی از آنها دقیق و فنی هستند ولی ما مشغول آن هستیم و همچنان روی آن کار خواهیم کرد.