به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، مهدی محمدی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون در رد توافق سیاسی بدون توافق روی جزئیات گفت: با خط مشی مشخص و روشنی که در بیانات امروز رهبری طرح شد، مسیر برنامه هسته‌ای ایران را دگرگون و بی‌تردید تاریخ پرونده هسته‌ای و مذاکرات یک بار دیگر ورق خورد و فصل جدیدی در آن گشوده شد.

وی افزود: رهبری تاکید کردند که در هرگونه توافق، تحریم‌ها باید به صورت یک‌جا و یکپارچه لغو شوند بنابراین هرگونه توافقی که در آن، همه تحریم‌ها یکجا لغو نشود یا همه تحریم‌ها لغو نشود، قابل پذیرش نیست.

** تفکیک کلیات و جزئیات در مذاکره کشور را مجبور به امتیازدهی می‌کند

محمدی با اشاره به اینکه امروز مسیر مذاکرات هسته‌ای به طور کامل شفاف شد، تصریح کرد: روشن است که ماموریت تیم مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافقی است که در آن هیچ‌گونه تحریمی وجود نداشته باشد، مقام معظم رهبری با تقسیم‌بندی توافق نهایی به توافق در کلیات و توافق در جزئیات مخالفت کردند. کارشناسان از پیش هشدار داده بودند که تقسیم‌بندی توافق به توافق سیاسی و توافق روی جزئیات، توافق سیاسی را تبدیل به یک تله برای کشور خواهد کرد که این مفهوم، چند دلیل دارد.

این کارشناس مسائل هسته‌ای توضیح داد: توافق سیاسی بدون توافق در جزئیات، امتیازدهی در جزئیات را اجباری خواهد کرد و کشور را وارد مسیر جبری می‌کند که به طور طبیعی به مصلحت نیست.

محمدی تاکید کرد: نکته دوم اینکه؛ توافق سیاسی بدون توافق روی جزئیات موجب خواهد شد که ایران تعهدات عینی و جدی را بپذیرد، بدون اینکه طرف مقابل هیچ تعهدی جدی و عینی را در حوزه تحریم‌ها پذیرفته باشد. بنابراین ایده‌ای که رهبر انقلاب مطرح کردند این است که هر زمان روی کلیات و جزئیات به طور کامل توافق شد، آن روز می‌تواند توافق نهایی اعلام شود و تفکیک کلیات و جزئیات یک انحراف در مذاکرت است.

** رهبری امروز انحراف مذاکرات هسته‌ای را تصحیح کردند

این کارشناس مسائل هسته‌ای با بیان اینکه مقام معظم رهبری امروز یک انحراف بزرگ را که نزدیک بود در مذاکرات هسته‌ای در ایران رخ دهد، تصحیح کردند، اظهار داشت: ایشان با این کار، کمک بزرگی به تیم مذاکره کننده کردند تا بتواند آمریکا را تحت فشار گذاشته و از او امتیاز بگیرد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تیم مذاکرات توانایی خود را برای امتیازگیری از آمریکایی‌ها از دست داده و این توانایی تنزل یافته بود اما با صحبت امروز رهبرانقلاب، تیم مذاکرات در موقعیتی خواهد بود که امتیازهای بزرگ تر و قابل توجه‌تری را از طرف مقابل مطالبه کند و این هم به معنای تصحیح مسیر مذاکرات و هم به معنای حمایت از تیم مذاکره کننده بوده است.

محمدی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده باید از این فرصت استفاده کرده و با همان خطوط قرمزی که قبلا خود این تیم به این خطوط رسیده است، برای دستیابی به یک توافق خوب تلاش کند و این نکته را جدی بگیرد که ایران امروز آنقدر قدرتمند است که طرف مقابل را وادار به امتیازدهی کند و به یک توافق خوب برسد. توافق سیاسی بدون توافق روی جزئیات قطعا یک توافق بد است و امروز این مسیر مسدود شد.