به گزارش پارس به نقل از  ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به این که آمریکا پیشرفت در مذاکرات را سخت در کانون توجه خود قرار داده تاکید کرد هنوز زمان انجام این کار وجود دارد.