پايگاه خبري تحليلي «پارس»- طراحي رونمايي عمومي و رسمي در يك فضاي رسانه اي از محمد خاتمي با هدف ايجاد التهاب كليد خورده است.

بيستمين نمايشگاه مطبوعات با هدف معرفی رسانه ها، آشنایی متقابل رسانه‏ های داخلی و خارجی شرکت‏ک ننده در آن، برقراری ارتباط بلند مدت میان رسانه‏ ها، هم ‏اندیشی رسانه‏ های مدعو در خصوص مهم‏ترین مسایل مبتلابه منطقه و جهان و از شنبه هفته جاري آغاز شده است.

در سه روز آغازين نمايشگاه با وجود حضور عناصر حزبي و سياسي از جريانهاي مختلف سياسي و همچنين مسوولين ارشد دولتي، فضاي آرام با بحث هاي چالشي شكل گرفته كه ظاهرا اين فضا مورد پسند يك گروه سياسي نيست. گروهي كه زيست خود را در التهاب و فتنه انگيزي مي بيند.

بر همين اساس، اخباري از برخي محافل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به گوش مي رسد كه عده قليلي براي رونمايي از حضور عمومي سيد محمد خاتمي، تلاش دارند تا زمينه حضور وي در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها را فراهم آورند.

گفته مي شود اين گروه در محفل خود حضور عمومي خاتمي را زمينه بيشتر ظهور و بروز اجتماعي وي مي دانند و بر اين باورند كه با توجه به واكنش شديد مردم نسبت به همراهي محمد خاتمي با عوامل آتش افروزي فتنه 88، احتمالا حضور وي در نمايشگاه، موجب التهاب سنگين و تنش فراوان خواهد شد اين افراد تجربه حضور موسوي و كروبي و همچنين علي بهشتي در سالهاي بعد از 88 در نمايشگاه مطبوعات را مورد توجه دارند.

اين گروه محفلي، معتقدند با حضور خاتمي و ايجاد درگيري در سطح نمايشگاه، مي توان تا چند هفته فضاسازي رسانه اي گسترده اي ايجاد و جوي از مظلوم نمايي و ايجاد محبوبيت براي خاتمي را به دست آورند.

5397

beheshtidorogh