به گزارش پارس وب‌سایت «تایمز اسرائیل» با انتشار این خبر نوشت: رفتن جوانان اسرائیل به برلین، شهری که پایتخت آلمان نازی بود و آدولف هیتلر از آنجا طرح نابودی یهودیان را تصویب کرد، بر روی یکی از حساس‌ترین مسائل اسرائیل انگشت گذاشته است.
این گزارش می‌افزاید: اسرائیل با هزینه‌های بسیار بالای زندگی و مالیات‌های متعدد و سنگینی که از شهروندان می‌گیرد، یکی از گران‌ترین مناطق جهان است؛ این در حالی است که درآمد میانگین مردم اسرائیل حدود یک چهارم آمریکا و مالیات آنها دو تا سه برابر آمریکاییان است.
به نوشته تایمز اسرائیل، مهاجرت به برلین، که مهد حزب نازی بود، جامعه اسرائیل را که براساس مهاجرت یهودیان جهان و عشق به سرزمین اسرائیل برپا شد، خشمگین و آن را با علامت سوال زیادی روبرو می‌کند.
تایمز اسرائیل یادآور شده است: «خروج جمعی به سوی برلین» پس از جنگ تابستان گذشته که اثرات زیادی بر مردم اسرائیل گذاشت، شدت گرفته است. بسیاری از آنها در ارتش اسرائیل و جنگ اخیرحضور داشته‌اند. آنها در فیس‌بوک نوشته‌اند «فرا رفتن به سوی برلین اصطلاح فرا رفتن به معنی ارتقای سطح به اقدام یهودیان جهان در مهاجرت به اسرائیل اطلاق می‌شد؛ از این رو کاربرد فرا رفتن به برلین به مفهوم یک توهین بزرگ به اسرائیل است؛ یعنی خروج همیشگی از اسرائیل اکنون یک ارزش برای جوانان این رژیم است.»