پايگاه خبري تحليلي «پارس»-یک شیخ سلفی ِتکفیریِ سعودی از عربستان خواست همان طور که در بحرین دخالت کرده است، در یمن نیز دخالت نظامی کند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، "خالد الوصابی" گفت: عربستان سعودی، همان طور که در بحرین دخالت کرد، در یمن نیز باید با نیروهای سپر جزیره به جنگ انصار الله بیاید.

به نوشته پایگاه خبری "صوت المنامه" این شیخ تکفیری تعهد کرد که اعضای جنبش انصار الله را محاکمه کند.

این در حالی است که به گفته منابع امنیتی یمنی، کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصار الله، موفق شده اند مهم ترین مخفیگاههای عناصر القاعدۀ یمن را که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، تصرف کنند.

بر پایه این گزارش، نیروهای انصار الله، پس از درگیری های شدید با عناصر القاعده در استان البیضاء در مرکز یمن، مناطق المناسح، وسیله الجراح و الخبزه را از چنگ القاعده آزاد کنند. این اماکن، مراکز ِ اصلی عناصر گروهک ِ انصار الشریعه وابسته به سازمان القاعده در جزیرة العرب بودند.

در این میان، جنگنده های یمنی، شماری از پایگاه های القاعده و قبایلی که با آن ها هم پیمان هستند را در مناطق استان البیضاء هدف قرار دادند.