پايگاه خبري تحليلي «پارس»- روزنامه "الانباء" چاپ کویت با انتشار مقاله ای از یک نویسنده این کشور زیر عنوان فارسی " براوو ایران ؛ خوب هست و خیلی ممنون " ، به تقدیر از پایداری جمهوری اسلامی ایران در مواضع و فعالیت های خود پرداخت.

beravoiran

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، " مطلق الوهیده " در مقاله خود که امروز جمعه در الانباء درج شد ، نوشت: 5 سال قبل مقاله ای به نام "براوو ایران که آمریکا را باور کرد" نوشتیم که امروز آن را تکرار می کنیم. اما کلمه هایی فارسی را به آن می افزاییم ؛ چون جمهوری اسلامی ایران به خاطر مواضع ملی، خدمت به مردم و پایبندی به معتقدات و افکار و اصول ملی این کشور، مستحق آن است.   

نویسنده تاکید کرد که با حمایت مردم و علی رغم محاصره اقتصادی و تحریم های گسترده ، جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته در مواضع خود محکم و استوار ایستاد وبا دستیابی به خودکفایی علمی و صنعتی ، درسطح بین المللی احترام دوست و دشمن را یکجا به دست آورد.

الوهیده با بیان اینکه جهان عرب نمی تواند سرخود را مانند کبک زیر برف کند و واقعیت ها را در ارتباط با ایران نبیند ، افزود : ایران با تکیه بر توانمندی های مختلف از جمله دانش و مراکز صنعتی ، در آستانه رسیدن به توافق با دشمنان دیروز قرار گرفته و در موقعیت برنده قرار دارد.    

وی افزود : اما ما امت عرب گرفتار هرج و مرج، قاتل و مقتول، انفجار، مهاجرت و اختلاف هستیم که موجودیتمان را تهدید می کند.

نویسنده کویتی با توصیه به جهان عرب برای دست برداشتن از اختلاف ها و توطئه چینی علیه یکدیگر خاطرنشان کرد : مردم ایران هیچگاه در هر شرایط بحرانی کشورشان را تنها نگذاشته اند، مانند کاری که مردم کویت در جریان حمله صدام انجام دادند ؛ به این دلیل آیا ایرانیان مستحق دو با " براوو " نیستند.