به گزارش پارس به نقل از ایرنا، در جریان نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ که در میان یک هزار و 32 نفر از مردم این کشور به عمل آمد، بیشتر پرسش شوندگان مشکلات غیراقتصادی را در راس مشکلاتی که کشور با آن روبه رو است، ذکر کرده اند.


در این میان فقط 12 نفر از شرکت کنندگان به مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی به عنوان بزرگترین مشکلات آمریکا اشاره کرده اند.

بر اساس این نظرسنجی که در فاصله روزهای 7 تا 10 ماه اوت صورت گرفته، شمار آمریکاییهایی که سیاستهای خارجی آمریکا را بزرگترین مشکل این کشور ذکر کرده اند، نسبت به ماه ژوئیه افزایش محسوسی داشته است.

در گزارش مربوط به این نظر سنجی آمده است که بیشتر شهروندان آمریکایی دخالت نیروهای نظامی کشورشان را در بحران عراق، دلیل عمده نارضایتی خود بیان کرده اند.

در این گزارش تاکید شد: در حالی که 65 درصد از شرکت کنندگان مسئله مهاجرت و شیوه برخورد دولت با این مسئله را بزرگترین مشکل کشور دانسته اند، 71 درصد از مردم آمریکا می گویند، بی کفایتی مسئولین دولت آمریکا در برخورد با این مسائل بزرگترین مشکل این کشور است.