به گزارش پارس به نقل از مهر، شبکه تلویزیونی آی تی وی با اشاره به غیرقانونی خواندن اقدام نظامیان انگلیسی در افغانستان در بازداشت تبعه افغانی مظنون به همکاری با طالبان و حبس طولانی این فرد از سوی دادگاه عالی انگلیس گزارش داد که نظامیان باید " سردار محمد" کشاورز اهل هلمند افغانستان را به مدت چهار روز در بازداشت موقت نگاهی می داشته و پس از آن طبق قوانین افغانستان، انگلیس و حقوق بین الملل عمل می کردند.


خبر دیگر اینکه دولت آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت القاعده در آفریقا و خاورمیانه از این شبکه تروریستی و شبکه حقانی در سال ۲۰۱۳ به عنوان بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا یاد کرد و اعلام کرد این افراد شمار زیادی از مردم بی گناه و نظامیان را قتل عام می کنند.