به گزارش  پارس به نقل از مهر، رضا فرجی دانا با صدور حکمی، مهدخت بروجردی را به عنوان سخنگوی وزارت علوم منصوب کرد. بروجردی هم اکنون به عنوان مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این وزارتخانه فعالیت می کند.

این برای نخستین بار است که وزارت علوم یک سخنگو منصوب می کند و این فرد وظیفه دارد در تمام حوزه های مرتبط با وزارت علوم مباحثی را با خبرنگاران، مطرح کند.