به گزارش پارس به نقل از واحد مرکزی خبر، کره جنوبی روز پنجشنبه ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ماه مه به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری شین هوا ازمقر سازمان ملل متحد در نیویورک، مقامات کره جنوبی در این باره اعلام کردند روز جمعه کنفرانسی مطبوعاتی را به منظور اعلام برنامه های کاری خود در ماه مه برگزار خواهند کرد.