به گزارش پارس به نقل از مهر، عنیفه امان وزیر امور خارجه مالزی قرار است علاوه بر دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی در کخبرنگارنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی شرکت کند.

وی همچنین با برخی دیگر از مقامات ایرانی در خصوص همکاری های مشترک و مناسبات دو جانبه رایزنی می کند.