به گزارش پارس، تسنیم به نقل از پایگاه الیوم السابع نوشت؛ رقابت شدیدی بین شبکه الجزیره قطر و شبکه الشرق ترکیه، برای قانع کردن « نجلاء محمود» همسر « محمدمرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر، به منظور ضبط یک برنامه درباره اسرار و پشت پرده یک سال حکومت و حوادث کاخ ریاست جمهوری از زبان وی برقرار است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست الیوم السابع رسیده است، الجزیره سه میلیون دلار برای ضبط این برنامه ها به همسر « مرسی» پیشنهاد داده است؛ این در حالی است که شبکه ماهواره ای " الشرق" ترکیه نیز، برای ضبط برنامه ای مشابه، پیشنهادی بالاتر از پیشنهاد شبکه الجزیره به وی داده است.

دستگاه های امنیتی مصر با توجه به اینکه احتمال دارد همسر مرسی مواردی از اسرار امنیت ملی این کشور را فاش کند، به شدت موضوع را دنبال می کنند.

« نجلاء محمود» تاکنون   به پیشنهاد این دو شبکه ماهواره ای، واکنش آشکاری نشان نداده و در حال بررسی این موضوع با فرزندان و نزدیکان خود است.