به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) ، شهروندان سوری در این تظاهرات گسترده که با هدف حمایت از عملیات ارتش سوریه ضد تروریسم در الحمیدیه و روستاهای تابعه در حومه طرطوس برگزار شد، بر وحدت مردم سوریه و پایبندی به مقاومت و ایستادگی در برابر هر کس که بخواهد به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ضربه وارد کند و بر مبارزه با تروریسم تاکید کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچمهای کشورشان، حمایت خود از عملیات ارتش علیه تروریستها را مورد تاکید قرار دادند.

نزار اسماعیل موسی استاندار طرطوس در سخنانی به پیروزیهای پیاپی ارتش سوریه بر تروریستها اشاره کرد و آن را سبب تقویت اطمینان برای کسب پیروزی بزرگتر دانست.

شیخ ابراهیم الدالی عضو کمیته مرکزی آشتی ملی سوریه در این تظاهرات اعلام کرد تظاهرات مردم الحمیدیه، عرب الشاطی، المنطار، الخرابه، الجماسه، زاهد، شیخ جابر و عین الزرقاء که با حضور شهروندانی از برخی استانهای همجوار برگزار شد، بیانگر آشتی ملی است تا پاسخی به مبلغان فتنه باشد به اینکه سوریها متحد هستند و اصول آنها یکی است.

ریم عبداللطیف یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات هم اظهار داشت نبردهای اخیر ارتش و نیروهای مسلح در الحصن و یبرود و الزاره و برخی مناطق دیگر بر استحکام و استواری و اراده رزمندگان شجاعی تصریح می کند که برای تحقق آرزوی تمام سوری هایی که خواهان بازگشت امنیت و ثبات به کشورشان هستند، مبارزه می کنند.