به گزارش پارس به نقل از العهد، سیدهاشم صفی الدین اظهار داشت هرگونه اظهار نظر برخی شخصیت های سیاسی حاضر در دولت که مقاومت را هدف قرار می دهد، تنها جنبه تبلیغاتی دارد، همچنان که این طرفها به ویژه پس از آنکه بیانیه وزارتی دولت حق مقاومت را به لبنانی ها داده است، دیگر اعتباری ندارند.

وی بر ضرورت استفاده از فضاهای مثبت برای آغاز فعالیت دولت تأکید کرد و گفت: هرکس خواهان ساخت میهن با نیت صادقانه باشد، ما به طور کامل همکاری خواهیم کرد و در راه قوی کردن لبنان و وحدت و بازدارندگی آن همانند گذشته گام برخواهیم داشت. عضو مطرح حزب الله اضافه کرد: اما هرکس بخواهد به اتهام زنی ادامه دهد و بر خارج تکیه کند و با سخنان بیهوده مقاومت را هدف قرار دهد، ما اجازه نخواهیم داد مقاومت را هدف قرار دهد. این افراد باید بدانند که مقاومت همچنان در صحنه با قدرت حاضر است و از حق خود دفاع خواهد کرد و هرگز اجازه نمی دهد احدی به آن خدشه ای وارد کند.

صفی الدین گفت نقش مقاومت آن طور که برخی ادعا می کنند به سبب ورود به سوریه پایان نیافته بلکه به عکس ورود مقاومت به سوریه با هدف حمایت از لبنان بود که از مهمترین وظایف مقاومت به شمار می رود.

وی با تأکید بر اینکه اگر مقاومت در سوریه وارد نمی شد، بسیاری روستاها و شهرهای لبنان همانند سوریه تخریب می شد، افزود: برخی از طریق رسانه های گروهی، مقاومت را به سبب مشارکت در سوریه تخطئه می کنند، این افراد در دیدارها و مجالس داخلی خود از حزب الله به سبب مقاومت در برابر گروه های تکفیری در سوریه تشکر می کنند و بر این باورند که اگر دخالت حزب الله نبود، همه ما از طوایف و مذاهب مختلف در لبنان در معرض حملات این گروه ها قرار گرفته بودیم.

این مقام حزب الله تصریح کرد مقاومت بار دیگر ثابت می کند که از تمام لبنان با همه طوایف و گروه ها و احزابش حمایت می کند و به خاطر این حمایت بهای سنگینی پرداخت می کند، با این حال همه مشکلات را تحمل می کند، زیرا مسئولیت پذیر است.

علی فیاض عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان هم بر اهمیت مقاومت به عنوان یک گزینه راهبردی تأکید کرد و گفت: ما از ارتش لبنان در رویارویی با خطر تکفیری و سرکوب تروریست ها حمایت می کنیم و از ارتش و نیروهای امنیتی می خواهیم هیچ پناهگاه امنی را برای تروریسم تکفیری و گروه هایی که به آدم ربایی یا سرقت و فساد دست می زنند، باقی نگذارند.