به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حزب الله لبنان در واکنش به اظهارات روز گذشته میشل سلیمان رئیس این کشور اعلام کرد که کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) به مراقبت ویژه ای نیاز پیدا کرده، زیرا ساکنان آن دیگر فرق بین سره را از ناسره تشخیص نمی دهند.

حزب الله در بیانیه خود با اشاره به سخنرانی میشل سلیمان درباره" معادلات متصلبانه" اعلام کرد" با احترام به مقام ریاست جمهوری، سخنرانی که روز گذشته آن را از رئیس جمهور لبنان شنیدیم باعث شده است که ما به این نکته توجه کنیم که کاخ بعبدا به مراقبت های ویژه نیاز داشته باشد زیرا اهالی این کاخ فرق بین طلا و چوب را نمی دانند" .

میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان روز گذشته ضمن سخنرانی در کنگره دانشگاه روح القدوس کاتولیک با موضوع" سرزمین من، آینده امید بخش" سخنان جدیدی راجع به امنیت کشور ایراد کرد و معادله حزب اللهی" ارتش، ملت، مقاومت" را با تیتر جدیدی به ترتیب" سرزمین، ملت، ارزش های مشترک" تعریف کرد و آن را معادله طلایی لبنان دانست.

میشل سلیمان در حالی این عبارات را به کار برد که جریان هشت مارس که متشکل از احزاب و گروه های سیاسی حامی مقاومت است خواستار درج معادله" ملت، ارتش و مقاومت" در بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان شده است اما میشل سلیمان با این اظهارات و اشاره به یک معادله جدید تحت عنوان" سرزمین، ملت و ارزش های مشترک" ، به عنوان جایگزینی برای خواسته جریان ۸ مارس، به طور ضمنی خواستار حذف مقاومت از بیانیه دولت جدید این کشور شده است.

وی در ادامه موضع گیری خود علیه حزب الله هشدار داد که امنیت کشور باید تحت راهبری مستقیم دولت صورت گیرد و لاغیر.

سلیمان در این سخنرانی ادامه داد: سرزمین، مردم و ارزش های مشترک معادله طلایی کشور ما را تشکیل می دهند که به گذشته و آینده ما وصل می شود، دفاع از کشور وظیفه تک تک مردم لبنان است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت دولت جدید لبنان از تمامی گروه های سیاسی خواست تا با اجتناب از مواضع متصلبانه بر سر راه تدوین بیانیه وزارتی مانع تراشی نکنند.

سلیمان تصریح کرد که" بیانیه بعبدا" از اصول کشور و به مثابه یک میثاق ملی است و در جایگاهی رفیع تر از بیانیه وزارتی قرار دارد.