به گزارش پارس به نقل از فارس، نتایج جدید نظرسنجی مشترک « واشنگتن پست-ای بی سی نیوز» نشان داد که در حالیکه « باراک اوباما» ، رئیس جمهور آمریکا، پنجمین سال ریاست جمهوری خود را به پایان می رساند میزان محبوبیتش در میان مردم کشورش به شدت در حال افت است.

در عین حال نظرسنجی ها نشان می دهد که وضع هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه کنگره از اوباما بدتر است و این می تواند به شکاف این دو حزب که به تعطیلی چند روزه دولت فدرال منجر شد ارتباط داشته باشد.

کاهش محبوبیت اوباما نگرانی هایی را در بین دموکرات های کنگره به وجود آورده است زیرا سال آینده میلادی انتخابات میاندوره ای کنگره برگزار می شود و دموکرات ها که در واقع حزب رئیس جمهور آمریکا هستند به دنبال کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا هستند که هم اکنون در کنترل جمهوری خواهان است.

نتایج نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان می دهد که اوباما در چندین موضوع کلیدی، برتری خود در مقابل جمهوری خواهان را از دست داده است به طوریکه در سوالی که چه کسی بهتر می تواند مشکلات اصلی کشور را اداره کند، اوباما و جمهوری خواهان هر دو از حمایت ۴۱ درصدی برخوردار شدند و این در حالی است که یکسال پیش اوباما با اختلاف ۱۵ درصدی از جمهوری خواهان پیشی گرفته بود.

در یکی دیگر از سوالات نظرسنجی در خصوص اینکه چه کسی می تواند با مسائل اقتصادی روبرو شود، سوال پرسیده شده بود. ۴۵ درصد از آمریکایی ها اعلام کردند که جمهوری خواهان بهتر می توانند با مسئله اقتصادی روبرو شوند و این در حالی است که تنها ۴۱ درصد از اوباما حمایت کردند.

سال گذشته، ۵۴ درصد از آمریکایی ها بر این باور بودند که اوباما بهتر می تواند با مسائل اقتصادی کشورشان روبرو شود و تنها ۳۶ درصد باور داشتند که جمهوری خواهان بهتر با مسائل اقتصادی روبرو می شوند.

این نظرسنجی نشان می دهد که اوباما همچنین محبوبیت خود را در میان زنان، لیبرال ها و جوانان آمریکایی که نقش مهمی در پیروزی او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشتند، از دست داده است.

بر اساس این گزارش، محبوبیت اوباما به طور کلی ۴۳ درصد است و این در حالی است که نارضایتی از او ۵۵ درصد می باشد.

اوباما پنجمین سال خود در صدارت را با میزان محبوبیت پایین تری در مقایسه با دو رئیس جمهور اخیر دیگر آمریکا به پایان می رساند. برای مثال در همین دوره در سال ۲۰۰۵، میزان محبوبیت « جرج بوش» ۴۲ درصد و میزان نارضایتی از او ۵۲ درصد بوده است.

طبق نتایج این نظرسنجی، میزان محبوبیت کنگره همان ۱۶ درصد می باشد که در مقایسه با ماه گذشته ۴ درصد افزایش داشته است اما در عین حال همچنان در پایین ترین حد خود است.

نظرسنجی مشترک واشنگتن پست و ای بی سی نیوز بین ۱۲ تا ۱۵ دسامبر (۲۱ تا ۲۴ آذرماه) بین نمونه ملی تصادفی یکهزار و پنج فرد بزرگسال و از طریق مصاحبه تلفنی و با درصد خطای ۳.۵ درصد انجام گرفته است.