هفته ى گذشته، همچین شبى در این گوشه از بهشت نفس میکشیدیم

حالا،غربت تهران را بغل کردم و حسرت میکشم!

و پیامبر ما فرمود:

ان لربّکم فی أیام دهرکم نفحات! فتعرضوا لها...

همانا از سوى پروردگار شما در طول عمرتان نسیم هایى مى وزد ، پس خود را در معرض آنها قرار دهید...

تکمله: عکس از عکاس محترم،جناب خیرالامور