افراد زیادی در فصلِ پاییز ، دچارِ نابسامانیِ عاطفی می شوند و قسمتِ اعظمِ این موضوع ، به کوتاهیِ روزها و هوایِ گرفته و ابریِ این فصل بر می گردد .
هوا سرد تر شده ، روابط کاهش پیدا می کند و به تبع آن ، گشت و گذار و تفریحات هم کمتر می شود .
اما به قولی ؛ درمانِ هر دردی را باید در همان درد جستجو کرد .
در علمِ روانشناسی ، روشی هست به نامِ (رنگ درمانی) و طبقِ تحقیقات انجام شده اصلی ترین رنگ ها در درمان افسردگی ، رنگ های قرمز و نارنجی هستند .
و پاییز ، کلکسیونِ زیبایی از بهترین رنگهاست .
کافیست برنامه ی مدونی برای پیاده روی در روزهای پاییز داشته باشید و برگهای خوشرنگ و زیبای اطرافتان را با اشتیاق و لذت ، تماشاکنید و آرام و آهسته و با تداعیِ خاطراتِ خوب ، در پیاده روهایِ شهر قدم بزنید . قدم زدن ، برای روح و روان انسان ، معجزه می کند .
لباس های با رنگ تیره نپوشید ! رنگ تیره ، استعداد عجیبی در تزریقِ ناامیدی و افکارِ منفی دارد ، تا می توانید از خانواده ی رنگ های سرد ، فاصله بگیرید .
خودتان را بیشتر از همیشه دوست داشته باشید و برای حفظِ سلامتی تان ، از میوه های نوبرانه ی پاییز استفاده کنید .
بی حوصله نباشید ! هر روز حتی به میزانِ کم ، ورزش کنید ، ورزش روحیه را تقویت می کند .
آبِ بیشتری بنوشید تا در طولِ روز ، احساس نشاط و شادابیِ بیشتری داشته باشید .
و مهمترین مسئله ؛ روابط اجتماعی است ؛
تا حدِ امکان ، ارتباط با اطرافیانتان را حفظ کنید .
اجازه ندهید ذهنتان فرصتِ مرورِ خاطراتِ ناخوشایند و تلخِ گذشته را پیدا کند . خودتان را مشغول کنید ؛ با آدم هایِ خوب ، با کارهایی که دوست دارید ، با یادگیری ، موسیقی یا هر چیز که حالتان را بهتر می کند .
بجای فکر کردن به مشکلات ، آنها را با تمرکز و تلاش و آرامش ، حل کنید !
برایِ افزایشِ بینش و انسجامِ فکری ، زمان هایی را کتاب بخوانید و با دوستانتان تبادلِ عقیده داشته باشید .
پاییز ، چالشِ خوبی ست تا آدم ها یاد بگیرند ؛ برایِ خوشبختی ، باید از خودشان شروع کنند .
به اهدافت فکر کن ،
کتاب بخوان ،
شاد باش ،
ورزش کن و
قدم بزن ...
پاییز ، معجزه ی زیبای آفرینش است ،
کافیست خودت را دوست داشته باشی ! .
.