با سمیرا اردستانی عزیزم، گریمور حرفه ای، خوش اخلاق، و کاربلد، شبکه پنج که قبل از برنامه به خانه برمی گردیم ،زحمت گریم من رو می کشند.
نظرتون چیه؟