ماشالله به این قد و‌هیکل، بیش از دو متر قد داشته باشی و قهرمان بوکس باشی و‌انقدر فروتن و خاکی محشره واقعاً  علیرضا استکی عزیز قهرمان بوکس
پی نوشت: سمت چپ هم بهنامِ که اونم دو متره ماشالله ولی حریف تمرینیه‌