به گزارش پارس نیوز، 

بهروز افخمی که برای فیلم جدیدش «کاغذ شطرنجی» ستاره سرشناس ندارد و نقش اولش را به مهدی زمینپرداز داده و قرار است فیلمی کمهزینه بسازد، میگوید: «دیگر حتی ارگانیسازها مثل اوج هم دنبال همین ستارهبازیها هستند. دیگر آنها هم طوری پیش میروند که برایشان ستاره بازی و فیلم پرفروش مهم است اما میبینید که شرایط طوری شده حتی ستاره دارها هم نمیفروشند و ضرر میدهند.»

او ادامه میدهد:«ولی اگر فیلم داستانی خوب بسازی که مثلا با هزینه یک میلیاردی جمع شود، قطعا ضرر نکردی و به سودی حداقلی میرسی. یعنی فیلم در گیشه اقلا یک میلیارد میفروشد و با فروش شبکه نمایش خانگی و رایت اینترنتی آن قطعا ضرر نمیکنی و نیاز به افتادن در بازی استفاده از پولهای کثیف هم نداری!»