مردی که دهانش خالی از دوستت دارم ها... خالی از... مردی که عاشقه اما نمیگه... مردی که... ——- تعداد اجراهای «چهاردقیقه» و «همان چهار دقیقه» محدود‌است . ——- هفته جدید در سایت«ایران نمایش» شروع شد. ..... عکس را مهرداد برداشته @mehrdadmotejalli ..... ⭐️

علی جان ازت ممنونم که با گروه درجه یک و حرفه‌ایت تمام رویای من و زنده کردی. اشکان و رعنای ماه. تو رفیق درجه یک و هنرمند بی‌نظیری هستی. کسی که جادو بلده. تو نشدن ها رو شُد می کنی. این اجرا برای من بدون حضور تو نا ممکن بود. .