نه_به_کیسه_های_پلاستیکی با من همراه شوید محیط زیست امانت هست دست ما #من_عاشق_طبیعت_هستم #سخته_ولی_غیرممکن_نیست #فلورنظری