برخیرم

کبوترانم را رها کنم

نداشتن

تنها راهِ از دست ندادن است.... #محمد_ابراهیم_جعفری

هر روز صبح، قبل از صبحانه برای‌شان دانه می‌ریزم اما هنوز بعد از نزدیک به پنج ماه از این عادت روزانه،

اول چند ثانیه‌ایی از دور نگاه می‌کنند تا مطمئن شوند خطری تهدیدشان نمی‌کند!

پرنده‌ها هم فهمیدند دوران سختی‌ست برای اعتماد و باورِ مهربانی.

چطور بعضی توقع دارند با آسیب‌های مکرری که به دل و جان ما زده‌اند باز دستی برای گرفتن دستشان باشد یا آغوشی، پناهی؟

امنیت و اعتمادی که از دست رفت، از دست رفته... اعتماد چینی هم نیست که بند بخورد وقتی شکست فقط باید خرده‌هایش را جمع کنی و دور بریزی که بیش ازین روحت را زخمی نکند.

که بتوانی باز اعتماد کنی.

که بتوانی باز لبخند بزنی.

که بتوانی باز دوست بداری.

تلاش کنیم اعتماد و باور کسی را مخدوش نکنیم که اولین زخمش به جانِ پشیمان خودمان هست .

روز خوبی داشته باشین

دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸