این مادر و دختر نقش مادر بزرگ و نوه را در سریال زوج و فرد بازی کرده اند.