بدیهی است که به آقای فرمان آرا پشت نکرده ام. ایشان با کلاه و عینک سیاه نشسته اند رو به روی عکسی از آقای کیارستمی که پشت اش به دوربین است و بنده دارم می دوم تا به نقطه ای از فایل صدای آقای کیارستمی که در حال پخش است برسم و نگه اش دارم تا بقیه اش بعد از چند جمله توضیح پخش شود. مراسم سومین سالگرد فقدان آقای کیارستمی بر مزارش در لواسان، به عمد هیچ سخنران و اضافاتی نداشت و فقط در کنار ایشان به صدا و کلام شان در باب هستی، نیستی، نوع مرگ، نوع گذر عمر، رشد، عشق، روابط زن و مرد، طبیعت، چشم انداز و البته موسیقی کارهایشان گوش می سپردیم

عکس از: هلیا هوشمند عزیز

#امیر_پوریا آقای #همایون_ارشادی آقای #بهمن_فرمان_آرا آقای #عباس_کیارستمی

#خطای_پزشکی