چاره‌ای نداریم

جز اینکه به فجایع عالم عادت کنیم،

چون یکی و دوتا نیستند؛

فربه کردن زورکی غازها، قطع بیرحمانه اعضای بدن، ضرب و شتم بی محاکمه و غیر قانونی، سقط جنین، خودکشی، آزار کودکان، خانه‌های مرگ، کشتار گروگان‌ها، سرکوب.. همه این‌ها را در سینما و تلویزیون می‌بینیم و عین خیالمان نیست! ((سیمون_دوبووار))